1. Dispoziții introductive

Torris Med SRL își propune să fie recunoscută de către clienții, angajații și partenerii săi ca operator de încredere care prelucrează datele cu caracter personal în mod responsabil. În acest scop, Torris Med SRL se angajează în cadrul activităților sale și în conformitate cu legislația în vigoare în Republica Moldova, să asigure protecția, confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor produselor și serviciilor sale, precum și să respecte viața privată a acestora.

Website-ul www.aquapick.md (în continuare „Website”), dedicat serviciilor de procurare a produselor în mediul online, aparține companiei Torris Med SRL, cod fiscal 1017600022089, cu sediul în Mun. Chișinău, str. Profesor Ion Dumeniuk, 16. Prin utilizarea Website-ului www.aquapick.md acceptați Acordul de confidențialitate a datelor, prezentat în continuare.

Acest document se referă la colectarea şi utilizarea informațiilor personale pe care le furnizați în mod direct sau indirect în momentul în care folosiți serviciile oferite de către acest website.

 

2. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Torris Med SRL prelucreză datele personale numai pentru scopuri specifice, explicite și legitime. Torris Med SRL nu prelucrează aceste date într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.

Utilizăm datele Dumneavoastră cu caracter personal doar în următoarele scopuri:

  • Gestionarea identității Clientului sau utilizatorului;
  • Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, loterii publicitare, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor;
  • Gestionarea relațiilor cu clienții; comunicarea comercială cu clienții prin orice mijloc de comunicare;
  • Îndeplinirea obligațiilor legale;
  • Comunicarea cu instituțiile publice sau de interes public;
  • Soluționarea disputelor si litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătorești, arbitrale etc.

Datele personale ale minorilor sub 16 ani

Torris Med SRL procesează datele personale ale copiilor doar în cazuri justificate de circumstanțe și în limita legii aplicabile.

Torris Med SRL depune eforturi semnificative pentru a asigura și a verifica faptul ca părinții sau tutorele copilului să fi consimțit asupra procesării autorizate a datelor personale, ținându-se cont de tehnologia disponibilă și riscurile de confidențialitate aferente procesării de date.

Interesul legitim al Torris Med SRL

În cazul unui interes legitim care impune utilizarea acestora, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Torris Med SRL pentru:

  1. A solicita feedback cu privire la experiența în urma utilizării produselor de către utilizator;
  2. A îmbunătăți produsele și serviciile Torris Med SRL, prin evaluarea numărului de utilizatori care utilizează produsele Torris Med SRL;
  3. A organiza evenimente și concursuri;
  4. A implementa și gestiona oferte și servicii noi;

 

3. Categorii de date personale prelucrate

În cazul în care doriți să plasați o comandă online și să beneficiați de produsele oferite prin intermediul Website-ului www.aquapick.md va fi nevoie să ne furnizaţi informaţii personale (nume, prenume, adresă de email, număr de telefon, adresă de livrare).

Torris Med SRL poate colecta date personale prin mijloace automate (cum ar fi cookie-urile) atunci cînd utilizatorul interacționează cu website-ul www.aquapick.md .

Aceste informații includ adresa de protocol internet (IP), locația generală în care se află computerul sau dispozitivul Dumneavoastră (la nivel de oraș), tipul browserului, sistemul de operare, momentul accesării, link-ul paginii accesate, istoricul de vizualizare al paginilor website-ului nostru, informații despre dispozitiv, programe vizualizate, id dispozitiv (notificări și identificare), timestamp.

Folosim aceste informații pentru a ne putea concepe Website-ul în așa fel încât să se adapteze mai bine la nevoile utilizatorilor noștri. De asemenea, este posibil să vă folosim adresa IP pentru a contribui la diagnosticarea problemelor legate de serverele noastre și pentru a administra pagina de internet, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări mișcările vizitatorilor și pentru a culege informații demografice generale care să ne sprijine în identificarea preferințelor vizitatorilor. Temeiul prelucrării este reprezentat de respectarea Condițiilor de utilizare, interesul nostru legitim de a monitoriza activitatea pe website și a asigura securitatea website-ului. În plus, temeiul legal al prelucrării este reprezentat și de interesul legitim al Companiei de a-și apăra drepturile și de a răspunde la eventuale plângeri și/sau solicitări.

 

4. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menționat, Torris Med SRL va prelucra datele Dumneavoastră cu caracter personal pe toata perioada de desfășurare a relațiilor contractuale pentru care ați accesat serviciul, până în momentul în care Dumneavoastră, sau reprezentantul legal/convențional al dvs, veți exercita dreptul de opoziție/ de ștergere (cu excepția situației în care Torris Med SRL prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/convențional nu veți exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către Torris Med SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne Torris Med SRL și/sau vor fi distruse.

Datele sunt preluate doar în cazul când acceptaţi voluntar şi în cunoştinţă de cauză transmiterea acestora către noi. Paginile din cadrul Website-ului unde este nevoie de aceste informaţii conţin o legătură către documentul de faţă, pentru a putea fi analizat, în caz de necesitate.

 

5. Persoanele vizate

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către Torris Med SRL, exclusiv în scopurile sus menționate sunt:

Clienți persoane fizice ai Torris Med SRL (actuali, foști sau potențiali), vizitatori, public larg, reprezentanții/împuterniciții ai acestora, legali sau convenționali.

Consecințele refuzului furnizării datelor cu caracter personal Dumneavoastră, în calitate de persoana vizată, sunteți obligați sa furnizați date complete, actualizate și corecte.

Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activității, Torris Med SRL va solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor Torris Med SRL. Atunci când achiziționați un produs furnizat de Torris Med SRL, vom colecta date personale în legătura cu prestarea respectivelor servicii.

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale în vederea achiziționării produselor Torris Med SRL prin intermediul website-ului deținut de Torris Med SRL, Dumneavoastră sunteți informat/ă și/sau vă exprimați în mod expres consimțământul (vă dați acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (legislația internă legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal).

 

6. Utilizarea datelor

Informaţiile confidenţiale preluate de pe Website sunt folosite numai în sensul utilizării cu succes a serviciilor oferite, dar şi pentru a lua legătura cu Dumneavoastră în caz de necesitate. De asemenea, vor putea fi folosite pentru a vă prezenta noi oportunităţi, oferte sau alte informaţii.

 

7. Dezvăluirea datelor colectate

Vă asigurăm că, fără acordul Dumneavoastră, Torris Med SRL nu va divulga unei terţe persoane informaţiile preluate, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, atunci când transmiterea acestor date este absolut necesară.

 

8. Care sunt drepturile Dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal?

În conformitate cu prevederile art. 12-18 ale Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, subiectul datelor cu caracter personal dispune de dreptul de informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziţie al subiectului datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justiţie.

 

9. Cum vă puteți exercita drepturile Dumneavoastră?

Pentru exercitarea acestor drepturi, Dumneavoastră vă puteți adresa către Torris Med SRL cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: office@torris.md sau la următoarea adresă de corespondență: Torris Med SRL, mun. Chișinău, str. Profesor Ion Dumeniuk, 16 ap. 106.

Pentru problemele cu privire la protecția datelor, puteți contacta autoritatea locală reprezentată de către: Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, adresă: MD-2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48. Website: http://www.datepersonale.md/

Agenția pentru protecția consumatorilor și supravegherea pieței, adresa: mun.Chișinău, str. Vasile Alecsandri 78, MD-2012. Website https://consumator.gov.md/rom

 

Politica de Cookie-uri

Un cookie este o informație stocată pe computerul dumneavoastră de către browser-ul dumneavoastră de internet. La reaccesarea acestui site, server-ul nostru va recunoaște acest cookie, oferindu-ne informații despre ultima dumneavoastră vizită.

Cele mai multe browsere acceptă aceste cookie-uri în mod automat, însă de obicei puteți modifica setările browser-ului dumneavoastră pentru a evita ca această acceptare să se producă în mod automat. Dacă alegeți să nu folosiți cookie-uri, este posibil să nu puteți folosi toate caracteristicile și functionalitățile site-ului nostru.

Pentru menținerea site-ului nostru și pentru a asigura funcționalitatea acestuia în mod corespunzător, www.aquapick.md utilizează tehnologia cunoscută în general sub numele de “cookie-uri”. Cookie-urile sunt fișiere mici pe care le trimitem pe calculatorul dumneavoastră și le putem accesa mai târziu. Acestea pot fi temporare sau permanente și utilizează, de exemplu, tehnologia JavaScript sau Flash. Datorită cookie-urilor de pe site-ul nostru puteți căuta fără dificultate și vă putem arăta rezultatele relevante pentru dumneavoastră. Fișierele cookie de pe site-ul www.aquapick.md ne arată ce vă interesează pe dumneavoastră şi pe alţi vizitatori, ceea ce ne ajută să îmbunătățim utilizarea acestuia.

Cele mai obişnuite cookie-uri sunt următoarele:
• Cookie -uri obligatorii. Acestea sunt necesare pentru a asigura că site-ul web funcţionează eficient din punct de vedere tehnic.
• Cookie-uri funcționale. Acestea ajută la îmbunătăţirea experienţei memorând alegerile dumneavoastră.
• Cookie-uri de performanţă. Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a măsura modul în care clienţii navighează pe site-ul nostru web şi află ce performanţă avem.
• Cookie-uri de re-direcționare. Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a ajuta www.aquapick.md să plaseze anunţuri publicitare în alte pagini web pe care clientul le vizitează, sau să evite plasarea de anunţuri publicitare pentru un client care cunoaşte deja
compania Torris MED S.R.L . Verificați cu echipa de marketing locală cum aceste cookie-uri sunt folosite în detaliu.

Cookie-urile stocate pe calculatorul dumneavoastră pot fi accesate atunci când vizitați site-ul nostru web sau
deschideți un email pe care vi-l trimitem. Dacă doriți să ştergeți cookie-uri care sunt deja în calculatorul dvs, consultați instrucţiunile browserului dvs apăsând pe “Help” în același meniu al browser-ului.

www.aquapick.md prelucrează cookie-uri numai cu acordul dvs. Pentru a retrage acordul sau a fi de acord cu utilizarea cookie-urilor, efectuați setările adecvate în browser-ul dvs. Cu toate acestea, unele din caracteristicile site-ului nostru nu pot funcţiona fără cookie-uri. Cerând acest acord, vom prezenta scopul pentru care acest tip de informaţii despre dvs vor fi prelucrate şi vă
vom informa despre drepturile dumneavoastră.

Conțin Cookie-urile date personale?

Cookie-urile sau tehnologiile similare în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în multe cazuri, nici nu identifică personal utilizatorii de internet. Există însă situații când datele personale pot fi colectate prin utilizarea cookie-urilor pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator sau pentru a oferi utilizatorului o experiență adaptată preferințelor sale. Astfel de date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

Modificări în politica noastră de confidențialitate.

Vă vom informa dacă apar schimbări în politica noastră de confidențialitate care pot afecta modul în care utilizăm informația furnizată de dumneavoastră. Cu toate acestea, noi îi încurajăm pe utilizatori sa fie responsabili în ceea ce privește confidențialitatea datelor personale și să verifice din când în când regulile stipulate de această politică, pentru a-și reactualiza preferințele.